Giftige planter i grovfoder

En del hø og wrap produceres på usprøjtede marker. Enten fordi det er marker, der indgår i et naturbeskyttelsesområde (§3-jord) eller fordi det er økologiske marker. Ingen af disse marktyper må sprøjtes for ukrudt.
Dette betyder, at der i disse marker kan forekomme giftige planter som vårbrandbæger, engbrandbæger, ranunkel, agerpadderok m.fl.
Har man marker, der må dyrkes, gødes og sprøjtes, og laver man selv hø eller wrap, skal man i god tid inden slet vurdere, om der er behov for en ukrudtsprøjtning, hvilket skal udføres af personer med erhvervet sprøjtecetificat og på planternes tidlige vækststadier. Hvis man ikke ønsker at sprøjte og antallet af giftige planter er overskueligt, kan man fjerne dem fysisk - altså manuelt. De fjernede planter skal brændes/destrueres, så de ikke spreder frø. De må endelig ikke komme i kompostbunken. Husk handsker, da en del af de giftige planter kan give eksem/udslet.
Når man køber hø eller wrap er det derfor vigtigt at spørge, om grovfoderet kommer fra en af disse areal-typer – og forhøre sig, om marken var fri for giftige planter.
Giftige planter i hø eller wrap forårsager hvert år forgiftninger af heste – hvorfor det er en god idé at sikre sig, at man ikke udsætter sin hest for en forgiftning via grovfoderet.

Hent App'en Giftige Planter hos Seges - en fin app med billeder af de mest almindelige giftige planter.

Vær ydermere opmærksom på giftige træer i eller omkring folden. Der har i dette forår været flere tilfælde af ahorn-forgiftning, fordi der har været spæde spirer i folden eller træer omkring folden, som hestene har ædt. Også om efteråret er visne blade og frø af ahorn en forgiftningsrisiko.