Giftige planter i grovfoder

En del hø og wrap produceres på usprøjtede marker. Enten fordi det er marker, der indgår i et naturbeskyttelsesområde (§3-jord) eller fordi det er økologiske marker. Ingen af disse marktyper må sprøjtes for ukrudt.
Dette betyder, at der i disse marker kan forekomme giftige planter som vårbrandbæger, engbrandbæger, ranunkel, agerpadderok m.fl.
Når man køber hø eller wrap er det derfor vigtigt at spørge, om grovfoderet kommer fra en af disse areal-typer – og forhøre sig, om marken var fri for giftige planter.
Giftige planter i hø eller wrap forårsager hvert år forgiftninger af heste – hvorfor det er en god idé at sikre sig, at man ikke udsætter sin hest for en forgiftning via grovfoderet.