GROVFODER

Grovfoder er en fællesbetegnelse for : hø, wrap, lucerne, græs- eller helsædsengilage, roepiller og frøgræshalm. Grovfoder er foder med et højt indhold af plantefibre, som hesten har brug for.
Hestens fordøjelsessystem er indrettet til at fordøje store mængder plantefibre. Hesten levede på stepperne, hvor det primære foder var græs om sommeren og tørret græs/strå om vinteren.

Grovfoder bør derfor udgøre størstedelen af hestens daglige foderration.

Hesten skal have grovfoder der i tørstofmængde svarer til 1,5% af hestens vægt, hvilket vil sige, at en hest på 600 kg skal mindst have 10-11 kg hø(tørstof% 85) eller 12-13 kg. wrap (TS% 70).

Tommelfingerregel: 2 kg grovfoder pr. 100 kg. hest.


GROVFODERANALYSE

En grovfoderanalyse fortæller, hvad indholdet af de væsentligste næringsstoffer i hø eller wrap er.

En typisk analyse vil oplyse: tørstofindhold, fordøjeligt råprotein, energiinhold( FEh pr. kg), træstofindhold samt evt. mineraler, sukker m.m.

Og hvad skal man så bruge sådan en analyse til?

Den skal man bruge til at finde ud af, hvad krybbefoderet skal indholde. Hvis man f.eks. via grovfoderanalysen finder ud af, at det har et meget højt proteinindhold, skal man vælge et krybbefoder, der har et lavt proteinindhold.
Hvis hesten overforsynes med f.eks. protein, vil kroppen bruge meget energi på at udskille overskudsprotein og dermed nedsættes hestens præstation. Overskudsprotein belaster hestens krop - bl.a. nyrer og lever - hvilket ikke er optimalt for hesten.

Mangler der til gengæld protein i grovfoderet - skal krybbefoderet indeholde tilsvarende mere protein.

Også indholdet af mineraler i grovfoderet kan betyde, at man skal vælge et krybbefoder, der supplerer grovfoderet.