Foderrådgivning

Rådgivning om:

Valg af foder
Kvalitetsvurdering af foder
Økonomi i hesteholdet
Fodringsmanagement
Fodring af den syge hest
Forebyggelse af sygdomme, der er relateret til fodring
Hjælp til grovfoderanalyse
Produktion af grovfoder